Vergoedingen/tarieven

Informatie over vergoedingen en tarieven 2018

Basisverzekering

Dieetadvisering is sinds 1 januari 2013 weer opgenomen in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Indien u een verwijzing van uw arts of specialist heeft, worden 3 behandeluren per kalenderjaar door de zorgverzekeraar vergoed. Sinds 2008 wordt er echter wel een eigen risico gehanteerd door alle verzekeraars. Dit geldt voor vele vormen van zorg, waaronder dieetadvisering.

Voor het eerste consult wordt 90 minuten gerekend. Voor de vervolgconsulten wordt over het algemeen 30 minuten gerekend. In de praktijk komen 3 behandeluren neer op 4 tot 6 consulten per kalenderjaar. In een nieuw kalenderjaar is weer recht op nieuwe vergoeding van 3 behandeluren. De verwijzing van een arts of specialist is een jaar geldig.

Directe en indirecte tijd

Soms wordt er meer tijd voor een consult gerekend dan de tijd dat u daadwerkelijk op consult komt. Naast de gesprekken is ook tijd nodig voor het opstellen en uitwerken van een individueel voedings- of dieetadvies en administratieve handelingen (bijvoorbeeld het schrijven van rapportages aan de verwijzende arts, soms wordt overleg gepleegd met de verwijzend arts over uw situatie en een andere keer wordt informatie voor u opgezocht). Drie uren dieetadvisering wil dus niet zeggen dat u drie uren bij de diëtist aan tafel zit.

Krijgt u een rekening?

Diëtistenpraktijk Hester Visser heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Over het algemeen gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Als u langer begeleid wilt worden

De diëtist houdt in de gaten wanneer uw 3 behandeluren op zijn en zal dit ook tijdig met u bespreken. Sommige zorgverzekeraars hebben extra uren dieetadvisering in aanvullende pakketten opgenomen. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar of hiervoor uw polisvoorwaarden raadplegen.

Indien uw verzekeraar geen aanvullende consulten vergoedt, kunt u er voor kiezen om de aanvullende consulten zelf te betalen.

Het tarief is dan:
– voor een consult van 30 minuten: € 30,00
– voor een consult van 15 minuten: € 15,00

Annuleren van afspraken

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Dit kan zowel telefonisch als per mail.

Niet nagekomen afspraken

Indien u zonder bericht een afspraak niet nakomt, kan de tijd die voor u gereserveerd is, in rekening worden gebracht.